dr. Natalija Norvilė, verslo psichologė, konsultantė

Esu įgijusi psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį (verslo psichologija) bei socialinių mokslų srities daktaro laipsnį (Psichologija, 06 S) Mykolo Romerio universitete.

1

Nuo 2006 m. konsultuoju organizacijas ir įstaigas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais.

Šiuo metu dirbu konsultacinėje įmonėje “Addelse“. Mano pagrindinė veikla – darbuotojų vertinimas (ProfileXT, CheckPoint360, DiSC, vertinimo centras), įsitraukimo tyrimai (įsitraukimas bei pasitenkinimas darbu), mokymai (grįžtamasis ryšys, komandos formavimas, darbuotojų motyvavimas, lyderystės ugdymas, efektyvi komunikacija, laiko planavimas, konfliktų ir streso valdymas).

Atlieku darbuotojų ir kandidatų mąstymo gebėjimų įvertinimą (IST 2000R, WIT ir PTV intelekto testai).

Domiuosi reklamos psichologija, konsultuoju vartotojų elgsenos tema.